PROPRIOCEPTIVNA NEUROMUSKULARNA FACILITACIJA (PNF)


PNF metoda bazirana je na tome da svaki čovjek, uključujući i osobe sa neurološkim poteškoćama npr. nakon moždanog udara ili ozljeda leđne moždine, ima neiskorištene psihofizičke mogućnosti.

Image
Pristup je strogo individualan, ovisan o pacijentu, njegovu problemu, njegovim dnevnim aktivnostima i vrstom posla koji obavlja. Pri tome je namjera fizioterapeuta da postigne funkcionalnu aktivnost koja pacijenta u potpunosti zadovoljava.